Verdens Teateret i Sandefjord, med Celta

Folkemusikk aften.