Irsk mesterskap i Drammen november 2003

Les omtale fra Drammens tidene.