Videregående trinn stevne, Rudolf Steinerskolen i Vestfold

m/Touchstone. Underholder på stevnet til lærere for vidergående trinns Steinerskolelærere.