Middelalderfestivalen i Oslo 2009

TIDE deltok med 8 dansere på Middelalderfestivalen i Oslo 20 juni.