Vesterveg 2010

TIDE deltok sammen med Corner Boys og Robbie på sekkepipe på arrangementet Vesterveg på Bakgården i Sandefjord.